Je to právě rok, co se Václav Husa vydal na poslední plavbu

26.07.2022

Přesně před rokem, na sv. Annu, se Václav Husa (1930 - 2021), nejstarší vorař v Čechách, vydal na svou poslední plavbu. VZPOMÍNÁME a věříme, že vše, co se děje v souvislosti s tradicí voroplavby, by strýce moc těšilo ... Akce spolků VLTAVAN, akce Voroplavba Radka Šťovíčka, kroky k zápisu do dědictví UNESCO, nové knihy o Vltavě, výstavy o VLTAVĚ a mnoho dalšího..

Hrob rodiny Husů v Albrechticích nad Vltavou


Václav Husa se narodil 25.8.1930 v plavecké vesnici na Hladné v rodině vorařů a vrátných. Vyrůstal se svými dvěma mladšími sourozenci - Miroslavem a Annou. Od dětství se často plavil na vorech s otcem a strýcem. Řeky se staly jeho celoživotní láskou. Vltava, Otava i Lužnice. Miloval voroplavbu, miloval rybaření, miloval lodě a veškerý život kolem řeky a "lidi od vody". K řece a "plavečině" se často a rád vracel i v době studií na Jazykové škole v Písku a později v Praze, kde udělal státní zkoušku z angličtiny, těsnopisu a psaní na stroji. Mluvil plynně anglicky a německy.

Po výstavbě Orlické přehrady, po ukončení voroplavby v r. 1960 se přestěhoval s rodiči do Bechyně. Začal pracovat v podniku Vodohospodářské služby Tábor, se sídlem v Bechyni, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Celý život, nejvíce v období seniorském, se věnoval své lásce - zpopularizování vorařství a voroplavby. Inspiroval mnoho lidí k zájmu o téma vorařství. Díky svým mimořádně encyklopedickým znalostem a zkušenostem s voroplavbou byl oceněn čestným členstvím spolku Vltavan Davle a Vltavan Purkarec. Podílel se na organizaci propagačních plaveb připomínající řemeslo a umění vorařství. Jako emeritní plavec byl členem týmu "VOROPLAVBA Radek Šťovíček" a rád se zúčastňoval plaveb "Po stopách vltavských plavců". U příležitosti 90. narozenin byl v loňském roce vyznamenán spolkem Vltavan Davle Řádem sv. Jana Nepomuckého za zásluhy o udržování historie, tradic vorařství a šífařství v ČR a Evropě. Za tuto záslužnou práci - předávání znalostí a zkušeností dalším generacím - mu patří velký dík!

Václav Husa zemřel po krátké nemoci 26.7.2021.