Podpora

Pokud chcete podpořit naši práci spojenou se správou internetových stránek a archivu, s vydáváním knih o vorařství, můžete přispět libovolnou částkou na náš bankovní účet 1142202163/0800.

(IBAN: CZ77 0800 0000 0011 4220 2163, BIC: GIBACZPX)


Máte-li staré fotografie nebo jiné materiály (dokumenty, nářadí apod.) týkající se vorařství, případně života u řeky, a chcete těmto věcem vdechnout nový život, můžete je věnovat do našeho archivu, případně sdílet s naším archivem. Posloužíte tím dalším generacím, které již život u staré řeky nemohou zažít.


Kontaktovat nás můžete na: anita.crkalova@seznam.cz nebo na info@vorarstvi.cz

nebo telefonicky na 603 461 289 -  Anita Crkalová (Husová)


Děkujeme!