Hladná dnes

Místo, kde bývalo vaziště vorů. Dnes oblíbené místo k posezení u řeky u táboráku.

Život ve vesnici se po skončení voroplavby v roce 1960 proměnil, pokračuje však dál. Pole obhospodařují podnikatelé za pomoci současné moderní techniky. V současné době velice dobře reprezentuje Hladnou úspěšná firma - farma s českým česnekem Hany Krippnerové. A ISKA, s.r.o. (Inseminační stanice kanců) se svou činností řadí mezi špičky svého oboru.

I na jezeře se život změnil. Po napuštění Orlické přehrady v r. 1960 připlouvaly po jezeře velké parníky plné turistů v pravidelné lince Přehrada Orlík - Týn nad Vltavou. Posledních asi 20 let, přibližně od povodně v r.2002, velké parníky pro nedostatek vody na Hladnou pravidelně nepřiplouvají. Můžeme zde vidět jen malé parníčky, kanoe a pramice.


V posledních letech bývá často stav vody v jezeře proměnlivý. V r. 2002 byla velká povodeň, v r. 2003 a 2015 zase bylo velmi málo vody. 

Povodeň 2002.

Nízký stav vody v r. 2003.

I v r. 2018 je ve Vltavě nízký stav vody. Můžeme proto obdivovat dokonalost stavby novomlýnské elektrárny, jezu a šlajsny retardérky, jejichž základy se nepodařilo před výstavbou Orlické přehrady zlikvidovat.


Hladná - květen 2021


Albrechtická Hladná je stále dobré místo k životu. Zřejmě proto tu vyrostly dva nové domy a postupně 19 chat. Na Albrechtické Hladné bývalo 25 čísel popisných. V současnosti je zde 17 domů trvale obydlených, žije v nich 40 osob. 4 chalupy slouží k rekreaci. Kromě toho na stráni u Hadačů vyrostla malá osada bungalovů.

Osada Hladná je už tradičně vyhlášeným rájem rybářů, houbařů a rájem milovníků vodních sportů.


Anenské poutě na Hladné  (1995 - 2013)

Po smrti Anny Husové (1910 - 1995), manželky vrátného a plavce Vojtěcha, velká rodina Husů uspořádala k uctění její památky v červenci 1995 setkání příbuzných a přátel u táboráku na břehu řeky na Hladné - pod břízkami, které kdysi ona sama vysázela. Setkání bylo příjemné, plné radosti a vzpomínek. Pro tu radost ze setkání starých rodáků, bývalých plavců a všech milovníků Vltavy byla tato akce opakovaná nadále každou 3. sobotu v červenci až do roku 2013.

Nazvána byla "ANENSKÁ" po paní Anně Husové a "POUŤ" ve smyslu putování do vzpominek.

Anenské poutě bývaly ozvěnou zašlé slávy plavců a vzpomínkou na staré časy. Byla to setkávání se rodáků, jejich potomků a přátel a všech milovníků řeky. Vzpomínali jsme na rodiče, na jejich těžkou práci na políčkách i na řece. Připomínali jsme si naše maminky, tetičky, babičky, sousedky, které při starosti o rodinu a domácnost často musely zastat i těžkou práci, určenou pro muže. Ženy v plaveckých vesnicích se nestaraly jen o děti a domácnost, ale také o hospodářství, dobytek, drůbež, pole, zahrady a zahrádky. Volnou chvilku, obvykle večerní, věnovaly ručním pracem (pletení, háčkování, šití, vyšívání). V zimních večerech při světle petrolejových lamp draly peří. A vždy s úsměvem. A vždy byly pevnou oporou svému muži a tmelem celé rodiny. 

S obdivem a úctou jsme vzpomínali na jejich pracovitost, statečnost, trpělivost, na jejich smysl pro humor a radost ze života. I když platilo rčení, že plavcova žena je v létě bez muže a v zimě bez peněz.

Vodník patřil neodmyslitelně k Anenským poutím. Děkujeme Ladě Husové a jejím vodníčkům :)


Fotografie z Anenských poutí:


V roce 2009 byl v rámci Anenské pouti instalován kamenný pomníček lidem od vody, kteří museli odejít z Hladné před rokem 1960 při stavbě Orlické přehrady.


Obrázky z Hladné dnes:


V roce 2022 získala obec Albrechtice titul Vesnice roku Jihočeského kraje. Získala též ocenění za udržování tradice vorařství. V říjnu 2022 bylo vytvořeno pamětní místo VLTAVA VYPRÁVÍ - VORAŘSTVÍ NA HLADNÉ. Autorem projektu a jeho realizátorem je Petr Mikšík. Z jasanového dřeva vyrobil lavičky ve tvaru vorových tabulí a informační tabuli. 30.září 2023 byla informační tabule doplněna o krásné dřevořezby plavců (vorařů) od uměleckého řezbáře Miloše Kohlíčka. Více informací ZDE.

Zpět na začátek stránky HLADNÁ DNES