Kouzelný pocit z plavby na voru

23.01.2023

Zážitek plavby na skutečném vorovém pramenu, postaveném podle tradic vorařství, zprostředkovával od r. 2018 Jiří Zdislav Jankovský, hradní tesař a příležitostný plavec (vorař) v Kamýku nad Vltavou. Věříme, že se podaří na tyto nezapomenutelné zážitky navázat. V časopise Meridian vyšly články o vorech, které J. Z. Jankovský vlastnoručně vázal, a o jeho tesařské práci na hlavních sakrálních stavbách, jejichž krovy byly stavěny právě z plaveného dříví, které se do Prahy "ploulo" ze Šumavy a které drží po mnoho století. 

Články si můžete stáhnout zde:

Fotoreportáž ze stavby vorového pramene a z voroplavby (fotografie Jiřího Faktora):

J. Z. Jankovský se podílel na prezentačních plavbách vorových pramenů. Zde se potkal s Václavem Husou, který se stal v r. 2013 jeho kmotrem do "vorařiny". Za plavce tehdy J.Z. Jankovského pasoval vrátný Jan Havel. 

Václav Husa měl z těchto akcí připomínajících mimořádné řemeslo a umění vorařské velkou radost. Fotografie z těchto plaveb se často objevují v souvislosti s uvedením vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Z natáčení pořadu  ČT "Tajemství rodu s Matějem Ruppertem", 2014. Fotografie Jiří Faktor.

V sobotu 11.2. 2023 bude mít J. Z. Jankovský přednášku o historii plavení dřeva v rámci veletrhu STŘECHY PRAHA ve výstavním areálu Letňany. Přednáška začíná 11.45, její čas je sice z důvodu nabitého programu krátký, ale bude možná následná neformální diskuse a prostor na otázky a sdílení. Těšíme se na setkání! 

Záznam z přenášky Historie plavení dřeva, Josef Zgarba, Tesařské okénko: