Právě vyšla kniha KRONIKA PLAVECKÉHO RODU

31.10.2022

Na plavbu ke čtenářům právě vyplouvá KRONIKA PLAVECKÉHO RODU - Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo.  Jedná se o doslovný přepis pamětí  plavců a vrátných, sourozenců Vojtěcha a Josefa Husy, s uvedením mnoha fotografií z rodinného archivu Husových. Publikaci si můžete objednat v distribuční síti KOSMAS.

Děkujeme za skvělou spolupráci s nakladatelstvím Mare-Czech, které se specializuje na publikace o plavbách a lodích.  

ANOTACE: 

Publikace je doslovným přepisem kroniky, kterou autoři - bratři Vojtěch Husa (1908-1997) a Josef Husa (1899-1981) nazvali "Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo". Psali ji od 60. let 20. století, kdy voroplavba na Vltavě výstavbou Orlické přehrady skončila. Vojtěch Husa ji dopisoval v 80. letech. Publikace popisuje voroplavbu na řece Vltavě a jejích přítocích, stavbu vorových pramenů a obchodní záležitosti voroplavby. Autoři vzpomínají na příběhy ze života plavců, včetně popisu nehod a úskalí (rizik) voroplavby.
Shrnují své dlouholeté zkušenosti s voroplavbou. Kniha je doplněna ukázkami rukopisu a mnoha fotografiemi z archivu rodiny Husových. Čtení autenticky zaznamenaných pamětí zkušených vrátných (vůdců vorů - držitelů licencí, tzv. "patentů" na určité úseky vodní cesty) a plavců (vorařů) čtenáře přenese v čase a uvede do reality obdivuhodného řemesla vorařství. Uvědomíme si, jak rozsáhlé znalosti a zkušenosti voroplavba vyžadovala a jak velkou sílu (fyzickou i psychickou), respekt, zodpovědnost, sehranost v týmu a mnoho dalšího museli plavci mít.

AUTOŘI:

Vojtěch Husa (1908-1997) byl plavcem a také vrátným, tj. vůdcem vorů s licencí na Lužnici, Nežárce a Vltavě z Vyššího Brodu až do Prahy. Založil a vybudoval prosperující firmu "Obchod dřívím a voroplavba". Často ploul vory se svým starším bratrem Josefem. Se svou rodinou (manželkou Annou a dětmi Václavem, Miroslavem a Annou) žil na Hladné v domě č.22, který koupil jeho děda Jan Husa, zakladatel plaveckého rodu. Tuto původní chalupu Vojtěch Husa přestavěl na vilu, bohužel brzy poté musel být dům zbourán z důvodu napuštění Orlické přehrady. Po skončení voroplavby pracoval jako lodník na parníku na Orlické přehradě. Pro zachování tradice vorařství vytvořil modely vorových pramenů a sepsal kroniky vorařství a se svým starším bratrem Josefem "Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo". Jeho syn Václav (1930-2021) se stal nadšeným propagátorem vorařství, byl často nazýván "posledním vorařem v Čechách" a udivoval podrobnými znalostmi nejen z oblasti vorařství. Dcera Vojtěcha Husy Anna Husová (1938) je pečlivou kronikářkou rodu Husů a autorkou mnoha textů o vorařství a vzpomínek na život kolem vody. Téměř 20 let pořádala "Anenské pouti" - setkávání rodáků a lidí "od vody" na Hladné.

Josef Husa (1899-1981) byl starším bratrem Vojtěcha Husy a vynikajícím mezinárodním vrátným s patentem na Vltavu v celém toku i s přítoky: Lužnice, Malše, Otava a Labe od Mělníka do německého města Riesa. Josef Husa byl jedním z mála mezinárodních vrátných v naší republice, stal se jím dokonce už ve svých 30 letech. Proslul svou vynikající pamětí, mimořádnou fyzickou zdatností, encyklopedickými znalostmi historie a úžasnou schopností vyprávět příběhy ze života nejen na řece. Byl označován jako "muž se zázračnou pamětí". Spolu se svým mladším bratrem Vojtěchem sepisovali "Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo." Dokonce ještě v roce 1981 (ve svých 82 letech) se účastnil stavby ukázkového vorového pramene a jeho plavby do Týna nad Vltavou. 


Další dva díly ediční řady VORAŘSKÝ ROD HUSŮ Z HLADNÉ - publikace VORAŘSTVÍ NA HLADNÉ a VZPOMÍNKY NEZATOPENÉ vyjdou v příštím roce.


Publikace si také můžete objednat na našich stránkách ZDE.