Vltavští plavci pomáhají

26.03.2022

VOROPLAVBA Radek Šťovíček věnuje letošní plavbu "PO STOPÁCH VLTAVSKÝCH PLAVCŮ"  podpoře Domova seniorů v Bechyni, kde žil poslední vorař Václav Husa. Za celou rodinu Husových obrovské díky, s dojetím a vděčností. A přejeme šťastnou plavbu!  Václav Husa propojoval a stále propojuje spoustu lidí a dobrých nápadů.

Dne 31. 3. 2022 v 10:00 hodin vyplují Václav Chalupa a Radek Šťovíček od Lannovy loděnice v Českých Budějovicích na letošní 1000 km dlouhou poutní plavbu do Hamburku. Plavba je poctou patronovi "lidí od vody" sv. Janu Nepomuckému, všem plavcům a hlavně pak vzpomínce na jednoho z nich, posledního pamětníka pana Václava Husu z jihočeské Hladné, v jehož rodině byla tradice voroplavby už od roku 1860.

Pan Václav Husa byl emeritním plavcem voroplavecké společnosti "VOROPLAVBA Radek Šťovíček" jehož příběhy z plavení vorových pramenů se dozvídají návštěvníci českokrumlovské Voroplavby Radka Šťovíčka. Na sklonku života žil pan Husa v Domově pro seniory v Bechyni, kde byl navštěvován zástupci Spolků Vltavan. Protože Spolky měly sloužiti k tomu: "By členy své v nemoci neb úrazem stižené podporoval ..." rozhodl se Radek Šťovíček plavbou z Českých Budějovic do Hamburku podpořit veřejnou sbírku pro Domov pro seniory Bechyně na nákup zařízení do pokojů ke zlepšení pohodlí babiček a dědečků domova.

VOROPLAVBA.CZ s.r.o. pro účely veřejné sbírky zřídila transparentní účet u KB, na který můžete poukázat finanční dary zaslané bankovním převodem v libovolné výši do 31. 12. 2022

Číslo transparentního účtu je: 123-630179 0277/0100

www.voroplavba.cz/aktuality/vltavsti-plavci-pomahaji