Vorařství na Otavě - DOTKNI SE PÍSKU

11.06.2023

 V rámci bohatého programu slavností města Písek DOTKNI SE PÍSKU  bylo 9. - 10. 6. 2023 zastoupeno i vorařství, a to vzpomínkou na voroplavbu na Otavě a ukázkou tradičního řemesla vorařství, kterou zajistil spolek Vltavan Purkarec stavbou skutečné repliky původního voru. Rodina Husů měla v rámci sobotního programu komentované vstupy k tématu historie a tradice vorařství a život plavců. Program o vorařství se konal na pravém břehu Otavy, v blízkosti kamenného mostu, před Kulturním domem. Děkujeme spolku Aktivní Písek za přizvání k této akci! Těšil nás zájem návštěvníků o téma voroplavby a rádi jsme se potkali i s pamětníky staré řeky Otavy a Vltavy. Počasí navzdory nepříznivé předpovědi bylo krásné a setkání u řeky na téma život na řece jsme si hezky užili.A o čem jsme v rámci komentovaných vstupů o vorařství povídali? 

Třeba o tom, proč měli plavci rádi řeku Otavu a jak ji nazývali ... co je to vor a co je vorový pramen ... co jsou to houžve a k čemu se používaly ... jak dlouho trvala plavba do Prahy...  jak vorový pramen plavci brzdili a zastavovali ... jak se vraceli domů zpátky, když dokončili plavbu ... jak se lišil otavský a vltavský vorový pramen ...  jaká byla nebezpečí při voroplavbě ... proč vznikl spolek Vltavan ... a mnoho dalších témat. 


Vázání vorové tabule spolkem Vltavan Purkarec, před Kulturním domem v Písku.

Vorový pramen (z knihy Velková, R. - Fröhlich, J.: Plavecké historky, 2003. Fotografie z archivu Prácheňského muzea v Písku.)


Ilustrace Tomáše Daňka "Voraří". Jedná se o předák (první vorovou tabuli) otavského pramene, kde obvykle bývala tři vesla.  (U vltavských pramenů bývala většinou na předáku 2 vesla).


Zpět na AKTUALITY.