Výstava VLTAVA - Slapy nad Vltavou

03.09.2022

Putovní výstava VLTAVA - PROMĚNY HISTORICKÉ KRAJINY se nyní koná ve Sportovní hale Slapy nad Vltavou, a to 3.-4. a 10.-11. září od 11 do 17 hodin. V sobotu 10. září navíc s komentovanou prohlídkou od 15 hodin. Přijďte si prohlédnout modely přehradních nádrží a také model vorového pramene.


Voroplavba, bez které si "starou řeku" ostatně ani nelze představit, je na na výstavě VLTAVA také uvedena. Jsme rádi, že jsme mohli přispět zapůjčením modelu vorového pramene, vyrobeného v r.1 982 pro upomínku řemesla vorařství Vojtěchem Husou (1908 - 1997), vrátným a plavcem z Hladné u Albrechtic nad Vltavou.

Popis vorového pramene:

Vorový pramen se skládal z několika spojených vorů (vorových tabulí). Na Vltavě byly vorové prameny dlouhé 130 - 180 m a široké cca 5 m a sloužily k přepravě nákladu, především dřeva, někdy také cestujících. První vor se nazýval PŘEDÁK. Byla tam 2 vesla, vlevo vrátenské, které obsluhoval vrátný (vůdce vorů), vpravo tzv. pacholčí veslo. Druhý vor se nazýval SLABÁK. Na něm bylo ohniště, kde si plavci vařili kávu nebo polévku. Při noční plavbě musel vždy hořet oheň jako signál, aby byl pramen vidět. Na slabáku byl také název firmy - označení majitele dřeva a vrátného. Také zde bylo umístěno protisměrné veslo, tzv. "opačina". První a druhý vor byl spojen tzv. vejponou, která zajišťovala bezpečné proplutí vorovou propustí ("šlajsnou").Třetí vor se nazýval ŠREKOVÝ. Byla na něm brzda neboli "šrek" - to byla kláda 3 - 7 m dlouhá, která drhnutím o dno koryta řeky vorový pramen brzdila. Další vory byly určeny pro NÁKLAD, nejčastěji dříví. Říkalo se jim "na střídě". Na předposledním voru byla opět brzda neboli šrek. Poslední vor se nazýval ZADÁK. Zde bylo jedno veslo (kormidlo). Vorové prameny byly spojeny houžvemi (lana ze zkroucených kmínků mladých stromků), později drátem. Místům na břehu řeky, kde se prameny sestavovaly, se říkalo "vaziště (splaz)".

Posádku na pramenu tvořil 1 vrátný (kapitán plavby, který měl oprávnění a znalosti nutné k řízení vorového pramene) a 2-3 "plavci" (voraři).