Výstava VLTAVA v Roztokách u Prahy

05.05.2023

Tip na výlet k Vltavě za Vltavou! Právě dnes začíná ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava VLTAVA - proměny historické krajiny. Jedná se o "putovní" úspěšnou výstavu k projektu Stavební fakulty ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK, doplněnou o další artefakty související s řekou Vltavou. Výstava bude otevřena do 1. října 2023. Výstava vznikla na základě výzkumného projektu Fakulty stavební ČVUT, který v roce 2022 zdokumentoval proměny říční krajiny v moderním období v kontextu různých událostí. Zabýval se historickými prameny, zejména průběhem procesu splavnění Vltavy a výstavbou vltavské kaskády, která ovlivnila stávající vodní režim, lodní dopravu, vývoj krajiny a obcí přilehlých k břehům řeky.

Na výstavě jsou prezentovány první mapy, jejichž autoři – především Kryšpín Fuk, opat strahovského kláštera, usilovali již v 17. století o splavnění Vltavy, horního i dolního toku. Návštěvníci se kromě historických map mohou seznámit s modely parníků a lodí, které pluly po Vltavě.

Návštěvníci také mohou vidět i model vorového pramene, vytvořený v r. 1984 Vojtěchem Husou. Model "pluje" společně s výstavou již od února loňského roku. Děkujeme Mgr. Marcele Šášinkové, kurátorce výstavy, za zájem o prezentaci vorařství na této výstavě a za pečlivé a tvořivé zpracování expozice!

Fotografie ze slavnostního otevření výstavy 4. května 2023:

Jedním z výstupů projektu "VLTAVA - historické proměny krajiny" je obsáhlá monografie, kterou si lze objednat ZDE.


Z expozice výstavy Vltava:

Zpět na AKTUALITY.