Cena hejtmanky Středočeského kraje 2022- J. Bílek, J. Camplík, VORAŘSTVÍ

23.03.2023

21. března 2023 se v Městském divadle ve Slaném předávaly Ceny hejtmanky za rok 2022.  Komise tentokrát vybírala z rekordního počtu sedmdesáti nominovaných. Za oblast kultury byli na Cenu hejtmanky nominováni bratři Jaroslav Camplík a Josef Bílek, kteří získali ocenění za oblast kultury - VORAŘSTVÍ. Gratulujeme!

Cena hejtmanky je ocenění pro osobnosti, které jsou spjaté se Středočeským krajem a jejich činnost, čin nebo dílo je něčím mimořádné. Osobnosti nominuje veřejnost, o vítězích v jednotlivých kategoriích s výjimkou Ceny veřejnosti rozhoduje porota složená ze zástupců kraje a odborníků. 


KULTURA –  Ing. Jaroslav Camplík a  Ing. Josef Bílek, Praha-západ

Pan Jaroslav Camplík a pan Josef Bílek jsou nominováni za intenzivní propagaci činnosti spolku Vltavan a vorařství a šífařství mezi širokou veřejností. Pan Jaroslav Camplík je prezidentem spolku Vltavan Čechy, který sdružuje vltavanské spolky Praha, Štěchovice, Purkarec a Davle. Pan Josef Bílek je předsedou spolku Vltavan Davle. Davelský Vltavan v letošním roce oslavil 125. výročí založení. Spolek původně podporoval rodiny šífařů v době nemoci nebo po jejich úmrtí. Dnes je činnost směřována do kulturní oblasti a členové pořádají řadu zajímavých akcí. Pan Josef Bílek veškeré akce zachycuje na fotografiích a videích, které poskytuje do archivu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, se kterým také spolupracuje na tradiční akci pro veřejnost Den s voraři. Oba muži se svou dlouholetou a neúnavnou činností zasloužili o zápis vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.Z dopisu hejtmanky, paní Mgr. Petry Peckové J. Camplíkovi a J. Bílkovi:

"Vy jste dokázali něco, co bych skoro řekla, že je na hranici možného. l když voropIavba jako komerční doprava v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávané mladším generacím. A to právě díky Vám! K tomu jste pak přidali neuvěřitelný úspěch, když jste společně s dalšími evropskými státy dosáhli toho, že vorařství bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO! ]sem nesmírně ráda, že řemeslné postupy při stavbě voru, ale i znalosti spojené s jeho navigací po řece, a v neposlední řadě i specifická kultura s touto tradicí spoJená, osobité zvyky a vorařská slovesnost otisknutá do plaveckých písní a plaveckého slangu, zůstávají díky Vám živé a budou se předávat po další generace dál."


Zpět na AKTUALITY.