Reportáž z besedy s Annou Husovou v Albrechticích nad Vlt. 11.5.2024

14.05.2024

Besedu s Annou Husovou uvedl starosta obce Albrechtice nad Vltavou a připomenul tradici vorařství, poté Anita Crkalová (dcera Anny Husové) popsala, jak postupně vznikala celá ediční řada VORAŘSKÝ ROD HUSŮ (Kronika plaveckého rodu, Vorařství na Hladné, Vzpomínky nezatopené) a pak jsme měli možnost přenést se do života u staré řeky, a to prostřednictvím promítaných fotografií a poutavým vyprávěním Anny Husové o stoletém příběhu plaveckého rodu Husů. Od roku 1860, kdy Jan Husa (praděda Anny Husové) koupil chalupu na Hladné, až do roku 1960, kdy mimořádné řemeslo vorařství na Vltavě zaniklo. Vzpomínky plynuly, přes vyprávění o Františku Husovi (děda Anny Husové), který ploul často na vorech i ryby do Hamburku, vzpomínky na tatínka Vojtěcha Husu, strýce Josefa Husu, nejmladšího mezinárodního vrátného v jižních Čechách, bratra Václava Husu, donedávna "nejstaršího voraře v Čechách".

Křtila se celá ediční řada, nicméně největší pozornost byla věnována poslednímu dílu, který vyšel letos v únoru s názvem "Vzpomínky nezatopené. Život u řeky před Orlickou přehradou." V knize autorka popisuje, jak šel rok na Hladné, jak se žilo o vody, jaký byl život plavců a jak se lidé od vody potkávali na Anenských poutích, které Anna Husová pořádala v letech 1995 - 2013. Množství fotografií (pořizovaných především panem Seidlem, který jezdíval na Hladnou k Husům na letní byt) umocnilo kouzlo vyprávění. 

Anna Husová: "Psaní Vzpomínek mě vrátilo do mého dětství a mám radost, že totéž říkají někteří čtenáři. Pro mě jsou to vzpomínky skutečně nezatopené (navzdory tomu, že jsme rodný dům museli zbourat před napuštěním Orlické přehrady), nezatopitelné a nezapomenutelné. Překvapuje mě a moc mě těší, že mé putování do vzpomínek čtenáře baví a zajímá."


Fotoreportáž z akce:

Za fotodokumentaci děkujeme Vlastě Petružálkové, Janu Crkalovi, Václavu a Ladě Husovým.


Zpět na AKTUALITY.