Křest knih o vorařství - kde jinde než na voru a vltavskou vodou?

19.03.2024

🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀 
Součástí velmi bohatého  programu DNE VLTAVY v neděli 17. 3. 2024 byla i voroplavba Voroplavba Radek Šťovíček, Český Krumlov. Kapitáni ("vrátní") vorů Radek Šťovíček a olympionik Václav Chalupa zprostředkovali návštěvníkům krásu Prahy, Čertovky, Karlova mostu, Hergetovy cihelny z labutí perspektivy.
Byla to mimořádná oslava Vltavy, její krásy i užitečnosti vodní cesty. Zároveň připomínka zaniklého řemesla vorařství a udržování jeho tradice tak, jak to dnešní řeka umožňuje.
Využili jsme možnost pokřtít vltavskou vodou přímo na voru ediční řadu ", Vorařský rod Husů z Hladné", kterou završila nedávno vydaná kniha "Vzpomínky nezatopené" mé maminky Anny Husové. Zavzpomínali jsme na jejího tatínka Vojtěcha a strýce Josefa, kteří z Hladné u Albrechtic nad Vltavou do Prahy (a často až do Hamburku) "plouly" dřevo. A na jejího bratra Václava, který věnoval celý svůj život vorařství a jeho propagaci. Tento "poslední plavec (vorař) v Čechách" byl emeritním členem týmu Voroplavba Radek Šťovíček, Český Krumlov. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout model "předáku" - první vorové tabule na vorovém pramenu.

Děkujeme Nakladatelství Mare-Czech za vydávání knih o vorařství i za akční fotodokumentaci křtu ze břehu :)
Děkujeme vltavanským spolkům Vltavan Davle za udržování tradice vorařství a šífařství.
Děkujeme Voroplavba Radek Šťovíček, Český Krumlov za nápad křtu knihy a hlavně jeho realizaci 🙏

🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵

Za fotografie ze křtu knih o vorařství přímo na voru děkujeme Petře Skůpové! 🩵🌀🩵


Za fotodokumentaci Dnu Vltavy děkujeme Markovi Přikrylovi - Mare-Czech, Janu Crkalovi, Ladě Husové, Daně Krbcové.

🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵🩵🌀🩵 


Zpět na Aktuality.